"Dünya Mü'minin Zindanı, Kâfirin Cennetidir." 

"Dünya mü'minin zindanı, kâfirin Cennetidir."

Yâni, dünyada şu mü'min, kısmen kusurâtından cezâsını gördüğü için,

dünya onun hakkında bir dâr-ı cezâdır. Dünya, onların saâdetli âhiretlerine nisbeten bir zindan ve cehennemdir. 

Ve kâfirler, mâdem Cehennemden çıkmayacaklar; hasenâtlarının mükâfatlarını kısmen dünyada gördükleri ve büyük seyyiatları tehir edildiği cihetle, onların âhiretine nisbeten dünya cennetleridir. 

Yoksa, mü'min bu dünyada dahi kâfirden mânen ve hakikat nokta-i nazarında çok ziyâde mes'uttur. 

Âdeta mü'minin imânı, mü'minin ruhunda bir cennet-i mâneviye hükmüne geçiyor; kâfirin küfrü, kâfirin mâhiyetinde mânevî bir cehennemi ateşlendiriyor.”

 

BEDİÜZZAMAN

Barla Lâhikası

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !